Kille-kill

kille-kill-lekenKille-kil är en lek för två personer
De tvÃ¥ ska stÃ¥ mitt emot varandra med sina händer framsträckta. Den ene personen ska kittla den andre i handflator. Den andra hÃ¥lla alltsÃ¥ sina händer ovanför den ene. Sedan ska man snabbt försöka slÃ¥ motparten pÃ¥ ovansidan av den nedÃ¥tvända handen. MotstÃ¥ndaren ska dÃ¥ dra undan sina händer för att inte bli träffad. Leken fortsätter tills den ene lyckas slÃ¥ den andra pÃ¥ händerna – dÃ¥ byter man.

Snabb check
1. Kittla den ene på handflatorna
2. Den andre ska snabbt försöka slå den ene på ovansidan av händerna.