Motsatsleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för motsatsleken:
1. Den yngsta deltagaren i bilen säger ett valfritt ord.
2. Nästa deltagare ska säga ett annat valfritt ord men får inte ha någonting att göra med ordet som nyss sas.
3. Man åker ut ur leken när någon säger ett ord som kan associeras med det förgående ordet.
4. Exempelvis om någon säger tomat, så får nästa person inte säga ketchup, hamburgare, korv och så vidare för då åker den ut.

Då motsatsleken är väldigt tolkbar så är det bra att ha en neutral domare som helst inte är med i leken.