Kille-kill

kille-kill-lekenKille-kil är en lek för två personer
De två ska stå mitt emot varandra med sina händer framsträckta. Den ene personen ska kittla den andre i handflator. Den andra hålla alltså sina händer ovanför den ene. Sedan ska man snabbt försöka slå motparten på ovansidan av den nedåtvända handen. Motståndaren ska då dra undan sina händer för att inte bli träffad. Leken fortsätter tills den ene lyckas slå den andra på händerna – då byter man.

Snabb check
1. Kittla den ene på handflatorna
2. Den andre ska snabbt försöka slå den ene på ovansidan av händerna.