Sten, sax och påse

sten-sax-paseSten, sax och påse passar kan bara lekas av två personer samtidigt, men passar alla åldrar!

Två personer ska stå mitt e mot varandra. De räknar högt till tre tillsammans. På tre ska de hålla fram ett av tre olika tecken. Oftast kör man att den första som vinner fem matcher vinner!
Stenen: Är en knuten hand.
Påsen: Är en öppen handflata.
Saxen: Gör man med långfingret och pekfingret.

Stenen slår saxen. Saxen slår påse och påsen slår stenen.

Kille-kill

kille-kill-lekenKille-kil är en lek för två personer
De två ska stå mitt emot varandra med sina händer framsträckta. Den ene personen ska kittla den andre i handflator. Den andra hålla alltså sina händer ovanför den ene. Sedan ska man snabbt försöka slå motparten på ovansidan av den nedåtvända handen. Motståndaren ska då dra undan sina händer för att inte bli träffad. Leken fortsätter tills den ene lyckas slå den andra på händerna – då byter man.

Snabb check
1. Kittla den ene på handflatorna
2. Den andre ska snabbt försöka slå den ene på ovansidan av händerna.